Inbox.lv MEDIJU KAUSS 2023 NOLIKUMS

1.NORISES LAIKS UN VIETA

2023. gada 1. aprīlis plkst. 11:00

Reģistrēšanās sacensību dienā no plkst. 10:30 – 11:00

Ruukki pludmales centrs, “Lavandas”, Mārupe, Mārupes novads, LV-2167

2.SACENSĪBU DALĪBNIEKI

Mediju un komunikāciju aģentūru pārstāvji bez vecuma ierobežojuma.

Laipni gaidīti arī līdzjutēji, kā arī tie mediju un komunikāciju aģentūru pārstāvji, kuriem  nebūs izdevies nokomplektēt komandu.

3.Pludmales volejbola sacensības notiks divās grupās.

Vīriešu grupā — komandā 2 spēlētāji

MIX grupā — komandā 2 vai 3 spēlētāji, no kuriem vismaz vienai jābūt dāmai.

4.SACENSĪBU KĀRTĪBA

Komandas tiek izlozētas grupās. Pēc grupu turnīra komandas piedalās izslēgšanas spēlēs. Organizatori patur iespējas mainīt izspēles sistēmu atkarībā no pieteikto komandu skaita. Spēļu gaitu uzraudzīs tiesneši. Turnīrs notiek pēc spēkā esošajiem FIVB pludmales volejbola noteikumiem. Spēļu garumi var tikt mainīti, vadoties pēc pieteikušos komandu skaita.

5.PIETEIKŠANĀS

Komandu pieteikšana līdz 30. martam, sūtot e-pastu  uz monta@brazil.lv  . Pieteikumā  jānorāda grupa, komandas nosaukums un dalībnieku vārdi, uzvārdi, kontakti- e-pasts un telefons.

6.DALĪBAS MAKSA

Dalība turnīrā ir bezmaksas.

7.APBALVOŠANA

Ar INBOX kausiem/medaļām, diplomiem un atbalstītāju sarūpētām dāvanām tiek apbalvoti 1.-3. vietu ieguvēji abās pludmales  volejbola grupās.

Inbox.lv turnīra dalībniekus īpaši aicina radoši piedomāt pie sava tērpa, jo krāšņāk tērptā komanda saņems pārsteigumu balvu no Inbox.lv

8.MEDICĪNISKAIS NODROŠINĀJUMS

Katrs sacensību dalībnieks, piesakoties turnīram, apstiprina, ka atbild par savu veselības stāvokli. Organizatori traumu gadījumā nodrošina ātrās medicīniskās palīdzības izsaukšanu.

9.PERSONAS DATU APSTRĀDE

Personas datu, tai skaitā pieteikumu datu, apstrādes pārzinis ir SIA "Brazīlija" .Tiesiskais pamats personas datu apstrādei – datu apstrāde nepieciešama pārzinim normatīvajos aktos, īpaši Sporta likumā, un šajā nolikumā noteikto pienākumu veikšanai. Personas datu apstrādes mērķis ir “Inbox.lv Mediju kauss” pludmales volejbola turnīrā iesaistīto personu uzskaite, veikto aktivitāšu un sasniegto rezultātu uzskaite un analīze, materiālo vērtību izlietojuma uzskaite, kā arī  “Inbox.lv mediju kauss” pludmales volejbola turnīra popularizēšana un atspoguļošana medijos. Turnīra laikā tiks veikts pasākuma un tā dalībnieku foto un video ieraksts un tā publicēšana (tai skaitā, bet ne tikai tiešraide, foto un video materiālu uzglabāšana publiskas pieejamības arhīvā un minēto materiālu atkal izmantošana), nododot šādas tiesības arī SIA “Brazīlija” izvēlētiem sadarbības partneriem. Personas datus saņems SIA “Brazīlija” darbinieki un tās partneri – tiem noteikto pienākumu veikšanai nepieciešamajā apjomā. Personas dati tiks glabāti normatīvajos aktos noteiktajā kārtībā, līdz tajos noteiktā termiņa notecējumam. Iesaistītajām personām ir tiesības pieprasīt no pārziņa piekļuvi saviem personas datiem, labot vai dzēst nepareizus vai neaktuālus datus, iebilst pret savu personas datu apstrādi (personas datu apstrāde nepieciešama personas dalības nodrošināšanai  “Inbox.lv mediju kauss” pludmales volejbola turnīrā, tādēļ personas datu apstrādes pārtraukšana izraisīs arī šādas dalības pārtraukšanu), pārnest savus personas datus, kā arī, gadījumā, ja tās uzskata, ka tiek veikta nelikumīga viņu personas datu apstrāde – vērsties Datu valsts inspekcijā ar sūdzību.

10.Kontaktinformācija 
E-pasts: monta@brazil.lv , tel. 27858720.

11.Dažādi
Visi jautājumi, kas nav paredzēti šajā Nolikumā, tiek risināti organizatoru sanāksmē.­

Darba laiks ar iepriekšēju rezervāciju:
Katru dienu no plkst. 8.00 līdz 23.00
"Lavandas", Mārupes novads, Mārupe, Latvija - LV-2167

Zvaniet un jautājiet +371 254 000 00