E-pasts uz kuru, tiks nosūtīts paziņojums, ir reģistrēts SIA “Brazīlija”, vienotais reģistrācijas Nr. 40103245617, juridiskā adrese: "Lavandas", Mārupes novads, Mārupe, Latvija - LV-2167, datu bāzē komerciālo paziņojumu saņemšanai. Pēc aktivizēšanas Jūsu dati tiks saglabāti mūsu datu bāzē. Saņemtos fizisko personu datus SIA “Brazīlija” apstrādā saskaņā ar Eiropas Parlamenta un Padomes Regulu [ES]2016/679 (2016. gada 27. aprīlis) par fizisku personu aizsardzību attiecībā uz personas datu apstrādi un šādu datu brīvu apriti un ar ko atceļ Direktīvu 95/46/EK [Vispārīgā datu aizsardzības regula]. Jums ir iespēja jebkurā brīdī atteikties no minēto paziņojumu un atgādinājumu saņemšanas, nosūtot atteikuma paziņojumu uz e-pastu brazil@brazil.lv, vai zvanot pa tālruni 27858720, vai nosūtot SIA “Brazīlija” rakstisku paziņojumu uz adresi: "Lavandas", Mārupes novads, Mārupe, Latvija - LV-2167. Visa Jūsu sniegtā informācija tiks izmantota tikai Pludmales centra vajadzībām, lai informētu Jūs par jaunākajām aktualitātēm, īpašajiem piedāvājumiem tieši Jums.

Darba laiks ar iepriekšēju rezervāciju
Darba dienās un brīvdienās no 8.00 līdz 23.00
"Lavandas", Mārupes novads, Mārupe, Latvija - LV-2167

Zvaniet un jautājiet +371 254 000 00