E-pasts uz kuru, tiks nosūtīts paziņojums, ir reģistrēts SIA “Brazīlija”, vienotais reģistrācijas Nr. 40103245617, juridiskā adrese: "Lavandas", Mārupes novads, Mārupe, Latvija - LV-2167, datu bāzē komerciālo paziņojumu saņemšanai. Pēc aktivizēšanas Jūsu dati tiks saglabāti mūsu datu bāzē. Saņemtos fizisko personu datus SIA “Brazīlija” apstrādā saskaņā ar Eiropas Parlamenta un Padomes Regulu [ES]2016/679 (2016. gada 27. aprīlis) par fizisku personu aizsardzību attiecībā uz personas datu apstrādi un šādu datu brīvu apriti un ar ko atceļ Direktīvu 95/46/EK [Vispārīgā datu aizsardzības regula]. Jums ir iespēja jebkurā brīdī atteikties no minēto paziņojumu un atgādinājumu saņemšanas, nosūtot atteikuma paziņojumu uz e-pastu brazil@brazil.lv, vai zvanot pa tālruni 27858720, vai nosūtot SIA “Brazīlija” rakstisku paziņojumu uz adresi: "Lavandas", Mārupes novads, Mārupe, Latvija - LV-2167. Visa Jūsu sniegtā informācija tiks izmantota tikai Pludmales centra vajadzībām, lai informētu Jūs par jaunākajām aktualitātēm, īpašajiem piedāvājumiem tieši Jums.

Darba laiks ar iepriekšēju rezervāciju:
Katru dienu no plkst. 8.00 līdz 23.00
"Lavandas", Mārupes novads, Mārupe, Latvija - LV-2167

Zvaniet un jautājiet +371 254 000 00